1. Regionleder velges på årsmøtet for 2 år
 2. Innkaller til styremøter, og leder disse
 3. Representerer regionen på regionledermøtet og landsmøtet for Seniordans Norge
 4. Være kontaktperson mellom gruppene og Seniordans Norge
 5. Sammen med styret:
  • Arrangere samling for gruppeledere
  • Arrangere dansetreff for hele regionen
  • Besøke de forskjellige gruppene for eksempel hver 2 år
  • Ta initiativ til oppstart av nye grupper
  • Søke fylkeskommunen om diverse tilskudd
  • Representere på fylkesårsmøtet i studieforbundet
  • Melde inn og melde endringer til Brønnøysundregistrene
  • Planlegge og gjennomføre årsmøtet for regionen
  • Oppnevne en ansvarlig for hjemmesiden
  • Informere om virksomheten utad
  • Rapportere inn gruppene med medlemstall 1 gang pr.år
  • Sende inn årsrapport, regnskap innen 20. mars
 6. Sammen med utdanningsleder
  • Arrangere kurs for danseledere, nybegynnere og viderekommende
  • Arrangere samling for danseledere
  • Organisere fadderordning for nye grupper
  • Oppfordre/motivere til dansetreff mellom gruppene
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)