1. Regionleder velges på årsmøtet for 2 år
 2. Innkaller til styremøter, og leder disse
 3. Representerer regionen på regionledermøtet og landsmøtet for Seniordans Norge
 4. Være kontaktperson mellom gruppene og Seniordans Norge
 5. Sammen med styret:
  • Arrangere samling for gruppeledere
  • Arrangere dansetreff for hele regionen
  • Besøke de forskjellige gruppene for eksempel hver 2 år
  • Ta initiativ til oppstart av nye grupper
  • Søke fylkeskommunen om diverse tilskudd
  • Representere på fylkesårsmøtet i studieforbundet
  • Melde inn og melde endringer til Brønnøysundregistrene
  • Planlegge og gjennomføre årsmøtet for regionen
  • Oppnevne en ansvarlig for hjemmesiden
  • Informere om virksomheten utad
  • Rapportere inn gruppene med medlemstall 1 gang pr.år
  • Sende inn årsrapport, regnskap innen 20. mars
 6. Sammen med utdanningsleder
  • Arrangere kurs for danseledere, nybegynnere og viderekommende
  • Arrangere samling for danseledere
  • Organisere fadderordning for nye grupper
  • Oppfordre/motivere til dansetreff mellom gruppene

Veiledende retningslinjer for region NN i Seniordans Norge.

Vedtatt på Landsmøtet 19.3.2014. Endret 25.04.2017.

Retningslinjene er veiledende og kan endres av regionens årsmøte (unntak se. pkt. 2.8).

                        Overskrift endres til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonens navn: NN

Org.nr.  xxx xxx xxx

Regionen ble stiftet: xx xx xxxx

 1. Regionen er en sammenslutning av alle dansegruppene innenfor sitt område.
 2. Formål.

2.1     Fremme seniordans i sin region og være bindeledd mellom Seniordans Norge og gruppene.

2.2     Utdanne danseledere i seniordans og sittedans slik at disse kan gi medlemmene opplæring i et      utvalg danser. Skape et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal             en spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning.

2.3     Fremme et godt miljø i organisasjonen med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.4     Sammen med utdanningsansvarlig, planlegge kurs for danseledere, etter innspill fra gruppene i                       sin region.

2.5     Gjennomføre treff for gruppeledere og danseledere, samlinger, turer og lignende som kan stimulere til seniordans og bidra til sosialt samvær.

2.6     Ta initiativ til å starte og følge opp nye grupper

2.7     Besøke dansegruppene i regionen, gjerne hvert år.

2.8     Årsmøtet kan bestemme egne regler når disse ikke er i strid med sentrale vedtekter.

Veiledende retningslinjer for (NN) seniordans i Seniordans Norge.

Vedtatt på Landsmøtet i Seniordans Norge 19.03.2014. Endret 25.04.2017.

Retningslinjene her er veiledende og kan endres av gruppas årsmøte (unntak se. Pkt. 2.6)

Gruppa må endre overskrift til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.

 1. Organisasjonens Navn: XX Seniordans

Org.nr. xxx xxx xxx

Gruppa ble stiftet: xx.xx.xxxx

Tilsluttet: Region........... og Seniordans Norge

1.1       Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper.

1.2       Gruppa er åpen for alle som støtter Seniordans Norges formål og betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Denne omfatter også kontingenten til Seniordans Norge bestemt av Landsmøtet. Ingen kan være registrert som medlem i mer enn ei dansegruppe.

 

 1. Formål.

2.1       Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2       Gjennom sin virksomhet gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt           læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om    seniordansens helsefremmende virkning.

2.3       Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.4       Utdanne danseledere i seniordans og sittedans.

2.5       Holde god kontakt med andre seniordansegrupper, særlig nabogruppene.

2.6       Årsmøtet kan bestemme egne regler her når disse ikke er i strid sentrale vedtekter.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)