Hva er norsk seniordans? Norsk seniordans har utviklet seg langsomt i løpet av de siste 20 år.

Danskfødte Jytte Karlsson ble drivkraften med sin reisevirksomhet landet rundt.

Dansen kom til Norge via Sverige og Danmark, og den kommer opprinnelig fra Tyskland. Nå danses den i mange europeiske land og i hele Norden, noe som gir seg utslag i regelmessige internasjonale samlinger.

Danseprogrammene utveksles og gir basis for felles utøvelse. Ingen behøver å frykte å gå trøtt på danseprogram: i Norge har vi tilgang på over 300 ulike danser!

Seniordansen viste å treffe sitt publikum da forbundet ble startet i 1994. Fra den første lille dansegruppe som ble startet på Ski i 1994, har den utviklet seg eksplosivt. I dag er ca 12.000 medlemmer fordelt på ca 500  grupper spredt utover hele landet: fra det ytterste øysamfunn til de innerste daler.

Det spesielle ved dansens utvikling, er at det hittil ikke har vært noen organisert virksomhet for å nå disse tallene. Danserne har kommet av seg selv, etter “munn-til munn”-metoden.

Ettersom pågangen ble så stor, ble det behov for en effektiv administrasjon. Denne er lagt til Moelv og ledes nå av Randi A. Grønbakken.

Lillehammer har også vært arenaen for seks vellykkede landsstevner.
Seniordans Norge gir ut eget medlemsblad, “Gladringen” i opplag 12.500
Leder i SN er Per Haarr, Sørlandet

Den siste tid har forbundet vært aktivt overfor offentlige myndigheter og tilbudt samarbeid i det forebyggende helsearbeid for eldre med sitt tilbud om seniordans.

Dette har resultert i et pilotprosjekt for utbredelse av norsk seniordans rettet mot fire kommuner i Hordaland som Helsedirektoratet ga midler til.

At norsk seniordans har fått stor anerkjennelse for sitt samfunnsbyggende helsearbeid, vises ved at Gjensidigestiftelsen har bevilget 2 mill. kroner til opprettelse av seniordans i de kommuner som ikke før har dette tilbudet. 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)