Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

 Hei Lillehammer og Seniordans Norge.
Nå sitter vi på bussen hjem til Oslo med hovne bein, men med smil om munn.
Tusen, tusen takk for en helt fantastisk helg. Litt skår i gleden med regn under
marsjen til Stortorvet, men etter et par danser på torvet skinte solen i kapp med
alle glade dansere.

En stor takk til alle de fantastiske hjelperne som står på for å få til et så stort
arrangement. Godt var det å se Bente og Kjell Magne på plass der de hører hjemme.
De hører med til landsstevnet, og vi aner at de vil ha føringen i årene fremover.
Og takk for det.

Å presentere vårt ganske land fra nord til syd er en oppgave i seg selv, men ikke så
stor at man glemmer hovedstaden Oslo. Vi danseglade osloborgere måtte bare
markere at vi var tilstede. Det gjorde også vår alles Jytte Karlson med tilbakeblikk.
Interessant å få høre hvordan seniordansen ble snekret sammen og videreført
til hva den er i dag. Spesielt nevnte hun vår gamle flotte logo hvordan den ble til og
symboliserte «den glade ringen». Over tid er den desverre blitt forandret til
pardans-logo. Forandring fryder heter det, men ikke alltid. Det er ikke lurt å bytte ut
noe som er perfekt. Et ønske fra de som har danset noen år: La oss få tilbake
«den glade ringen» som logo.

Men fra litt ris til ros. Trass Pinsehelg og lavere deltakelse enn tidligere år, så er det
et syn som legger seg på netthinnen å få se 1100 dansere svinge seg på dansegulvet i
Håkonshallen. Takk til de som veileder oss i dansen og som gjør det mulig at det ikke
blir kaos. Lørdagskvelden var en fest, og vi gleder oss å ser fram til 3.-6. juni 2016.

Med stor takk fra

SN Region Oslo v/leder. 

Spesielt nevnte Jytte Karlson vår gamle flotte logo hvordan den ble til og
symboliserte «den glade ringen». Over tid er den desverre blitt forandret til
pardans-logo. Forandring fryder heter det, men ikke alltid. Det er ikke lurt å bytte ut
noe som er perfekt. Et ønske fra de som har danset noen år: La oss få tilbake
«den glade ringen» som logo.

 

 

 

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)