Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Spin Turn:

Fra Manuver posisjon:   CP reverse.  Ʌ bakover IDR med sin venstre,

samtidig som man begynner med høyrevendingen. Fortsett høyrevendingen mellom føttene til ꓵ på høyre fot, og sett venstrefoten bakover MDR. ꓵ Framover IDR med høyre fot mellom Ʌ føtter med høyrevendingen, fortsett vendingen på venstre fot (her kommer Ʌ mellom ꓵ’s føtter), deretter bakover på høyre MDR.

 Pivot:

Fra Manuver posisjon:     CP reverse. Ʌ bakover IDR med sin venstre,

men snu ½ gang høyre om på venstre,(1) fram på høyre (2)og fram på venstre(3) til SCP (begge ser IDR)

ꓵ framover på høyre (1), men snu ½ gang høyre om på venstre (2), fram på høyre(3) til SCP (begge ser IDR)

Dette er den enkle versjon av Spin Turn og Pivot i Rounds for eldre.

Disse ligner jo litt på hverandre, men i Spin Turn går man bakover MDR med siste steget. I Pivot går man framover IDR på siste steget.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)