2019 er siste året med gammel grunnkursmodell som består av 4 kurs. DMU viser til informasjonsskriv nr. 2/14 pkt. 9 fra daværende DMU.
Der står det at for å delta på videregående kurs som Nordiske, ISDC og Rounds anbefales det at kursdeltagerne bør ha alle 4 Grunnkurs. DMU forholder seg til det.

Det kreves ikke Grunnkurs for å delta på kurs i Linedance.

Fra 2020

 

Fra 2020 består grunnkursutdanningen av 2 kurs. Hvert kurs har en varighet på 12 timer over 2 dager. Kriteriene for å gå på videregående kurs eller kurs i Rounds
vil da være at kursdeltagerne må ha gått disse to kursene eller bør ha gjennomført alle 4 grunnkursene fra tidligere modell.

Faller tidspunktet for videregående kurs før et Grunnkurs som kursdeltageren mangler men har meldt seg på, kan de få gå på videregående kurs.

Det kreves ikke Grunnkurs for å delta på kurs i Linedance.

Er du i tvil – kontakt DMU

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)