Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Dette tilbudet er foreløpig bare for de som kan laste ned musikk selv.
DMU arbeider med å få laget en CD,  men pga alvorlig sykdom blant engasjerte musikere,
arbeider vi med å finne nye samarbeidspartnere.
Vi vil legge ut info på nettsiden og i neste utgave av Gladringen når vi vet noe mer ang. CD'n.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)