Seniordansens ABC !

For de som skal ta grunnkursene holder det med at de kjøper ABC`en en gang.
De må ha den til det første grunnkurset de skal delta på. (Det behøver nødvendigvis ikke være Grunnkurs del 1).
ABC `en kan kjøpes av alle fra kontoret eller i nettbutikken.
Her er det mye interessant stoff som alle kan ha nytte av, - selv om du ikke er danseleder.

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)