Spin Turn:

Fra Manuver posisjon:   CP reverse.  Ʌ bakover IDR med sin venstre,

samtidig som man begynner med høyrevendingen. Fortsett høyrevendingen mellom føttene til ꓵ på høyre fot, og sett venstrefoten bakover MDR. ꓵ Framover IDR med høyre fot mellom Ʌ føtter med høyrevendingen, fortsett vendingen på venstre fot (her kommer Ʌ mellom ꓵ’s føtter), deretter bakover på høyre MDR.

  1. Sjekk først at du har en iTunes- konto på PC.

Hvis ikke, så lastes denne ned. Sjekk at Apple-enheten din har Apple Music (en App)

  1. PC og Apple-enhetene må være koblet til samme ruter (Wi-Fi)
  2. Gå inn på Innstillinger på Apple-enheten.
  3. Søk på: Generelt.
  4. Finn Wi - Fi – synkronisering
  5. Trykk på pila til høyre. >
  6. Du får nå en tekst og et bilde, som viser hva du skal gjøre videre.
  7. Sett i ledning mellom Apple-enheten og PC (USB – kontakt)
  8. Etter en stund får du opp et symbol (oppe til venstre) på iTunes-siden på PC. Symbolet står i en firkant til høyre for musikk. Trykk på dette symbolet. (Se bilde under)

Kapittel 10 (innledning)

For å variere dansen, kan det ofte være fint å spille forskjellig musikk.

Variert musikk kan ha en positiv effekt hos danserne. Noen danser bedre til saktere rytmer, mens andre foretrekker raske rytmer. Det kan være fint å variere mellom gammel, kjent musikk og nyere låter.

For å kunne variere med musikken, bør dansen være mest mulig «symmetrisk» bygd opp og det må ikke være mellomspill/ekstra takter.

Dessuten bør dansefigurene bygge på

8- , 16- , 32- …. takter. Det samme gjelder musikken som blir valgt.

2019 er siste året med gammel grunnkursmodell som består av 4 kurs. DMU viser til informasjonsskriv nr. 2/14 pkt. 9 fra daværende DMU.
Der står det at for å delta på videregående kurs som Nordiske, ISDC og Rounds anbefales det at kursdeltagerne bør ha alle 4 Grunnkurs. DMU forholder seg til det.

Det kreves ikke Grunnkurs for å delta på kurs i Linedance.

Fra 2020

ISDC – Internasjonal seniordanskongress for danseledere 23.mai – 28.mai 2016 i Østerrike.

ISDC 2016 finner sted i Vila Vita Hotel,Pamhagen, Burgenland nær grensen til Ungarn, der er vi invitert til å delta med 16 danseledere.

 Hei !

Månedens dans for oktober er en dans som tidligere sto på det Rosa kurset.
Her er det mye å velge mellom når det gjelder musikk.
Tempoet bør være 27 - 30 t/min.
Gjør dere oppmerksom på at det er en ny oppskrift på å laste ned musikk på hjemmesida.
Denne er oppjustert på grunn av nye versjoner

Lykke til !


DMU v/Ragnar   

Vår nye leder i DMU John Elvestad blir å høre direkte på radiokanalen P1+ mandag 14. mars kl 10:00-10:30
En Seniordans gruppe på Lillehammer ved Bente Aasen vil danse og bli intervjuet under denne sendingen også.
Spre dette til alle kjente og ukjente. Flott markedsføring for Seniordans Norge.

 

https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20005216/14-03-2016  (klikk her for å høre)

sak nr.8 og 9.

 

Dette tilbudet er foreløpig bare for de som kan laste ned musikk selv.
DMU arbeider med å få laget en CD,  men pga alvorlig sykdom blant engasjerte musikere,
arbeider vi med å finne nye samarbeidspartnere.
Vi vil legge ut info på nettsiden og i neste utgave av Gladringen når vi vet noe mer ang. CD'n.

De annonserte juledanser og partybord danser som skulle vært klare nå før jul, blir dessverre ikke ferdig i tide, så dette arbeidet fortsetter utover i 2014 så da satser vi på at de er klare til Julen 2014.

DMU beklager dette

 

 

Seniordansens ABC !

For de som skal ta grunnkursene holder det med at de kjøper ABC`en en gang.
De må ha den til det første grunnkurset de skal delta på. (Det behøver nødvendigvis ikke være Grunnkurs del 1).
ABC `en kan kjøpes av alle fra kontoret eller i nettbutikken.
Her er det mye interessant stoff som alle kan ha nytte av, - selv om du ikke er danseleder.

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)