Kjære Bente og Kjell Magne !

Like før påske mottok jeg et litt spesielt brev fra Oslo Universitetssykehus, og jeg fikk lyst til å sende det til dere som et apropos til Mjøstreffet som dere vel var med og arrangerte. Flott at helseministeren med flere kjente deltok, og at han lover seniordans en sentral plass i folkehelsemeldingen. Helt supert!

Angående brevet til meg var forhistorien den at flere leger - både på Lillehammer og i Oslo - syntes at jeg var i "uforskammet" god form, og de lurte på hva jeg drev med. Hver gang fortalte jeg om seniordansen, men denne legen var ekstra interessert, og jeg sendte henne en del brosjyrer etc. + at jeg henviste til seniordans.no som hun tydeligvis har vært inne og sett på.

Tenk om alle leger/alt helsepersonell kunne gjøre som henne. For en "folkedans" det da kunne bli!!!

Beste hilsen til dere fra Ingebjørg og Jo

bilde

Da er vi på plass igjen etter en flott sommer !

Vi vil få ønske alle gamle og nye dansere velkommen til Høst kurs 2014.

Nå er kursene for Høsten 2014 lagt ut.
gå  til fanen kurs og så velg kurspåmelding og meld dere på.

Dere er også velkommen til å ringe kontoret for påmelding. tlf: 61260517 eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
lik oss gjerne på facebook:https://www.facebook.com/

hilsen Toril og Randi på kontoret

foto:Fred A. Ruud

Vi oppfordrer alle som har fane til å ta med seg disse til Landsstevnet 2014.

 

Vi har også fått opplyst om at det er ledig kapasitet på Mølla Hotell og Birkebeinern Hotel hvis det er noen som ikke har fått bestilt enda. 

Vi beklager at vår påmelding til kurs side ligger nede for øyeblikket,  så hvis du har tenkt å melde deg på kurs så ta kontakt med oss på tlf: 61260517,e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

mvh

Randi og Toril

 

 

STYREMØTE I SENIORDANS NORGE, REGION HEDMARK

Sted: Ringsaker kommunes administrasjonsbygg, 15.08.2013 fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

Tilstede: Ann Turid Hustad, Marit Nyberg, Kåre Opheim og Asta Opheim.

Følgende meldte forfall: Anton Faldet, Torgun Sæther, Marita Ramstad og Ragnhild Thue.

Sak nr. 0 Referat fra forrige møte

Godkjent uten kommentarer.

Sak nr. 1 Økonomi/søknader om økonomisk støtte/hvordan bruker vi pengene våre

Ovennevnte ble diskutert og følgende vedtak ble gjort for gruppeledersamlinger og danseledersamlinger. Når utdanningsleder er på arrangement som vil øke dennes kompetanse skal dette så langt som mulig dekkes av regionen.

Regionleder tar følgende opp med DMU: Skal danseleder som har deltatt på internasjonale treff måtte ta samme kurs i etterkant med full betaling ?

Vedtak: For gruppeledersamlinger dekker regionen lokalleie, bevertning for deltagerne, reisekostnader for styret og utdanningsleder.

Vedtak: For danseledersamlinger dekker regionen lokalleie, bevertning og reisekostnader for utdanningsleder og regionleder.

Vedtak: Godtgjøringen utover reise, reguleres etter regionen sin økonomi til enhver tid.

Sak nr. 2 Marita Ramstad – søknad om dekning av kostnader ang. Drammensturen

Vedtak: Utgifter vedr. Drammensturen honoreres i sin helhet med kr. 1.131,40.

Sak nr. 3 Hvem sender meldinger til hvem etter styremøte/alltid kopi til leder

For å unngå misforståelser skal all informasjon gå gjennom og fra styreleder. Ingen skal sende ut meldinger før dette er avklart med regionleder. Når det sendes ut meldinger fra styret skal det gå kopi til alle styremedlemmene.

Sak nr. 4 Søknad om refusjon for utgifter i forbindelse med ISDC 2013 i Finland

Buttekvern Seniordans søker om refusjon av utgifter vedr. ISDC 2013 med kr. 7.119.

Beløpet er etter søknad fra Asta Opheim innvilget av Buttekvern Seniordans. Asta er også utdanningsleder i region Hedmark og skal i ettertid avholde kurs for danseledere i regionen. Det synes derfor rimelig at regionen betaler for utdanningsleders deltagelse i Finland.

Saken ble diskutert og dette vedtak ble gjort.

Vedtak: Region Hedmark refunderer kr 7.119 til Buttekvern Seniordans konto 1822.06.22203.

Sak nr. 5 Regionturen 2013

Deltagerlisten fra HagaNor var ikke helt ferdig til møtet, men forslag til bussverter ble satt opp.

Marit Nyberg kontakter de som er foreslått som verter.

Program for samlingen ble satt opp og Ann Turid redigerer programmet.

Sak nr. 6 Oppfølging etter Gjensidigeprosjektet.

Introduksjonskurset ble avholdt på Rena i mai mnd og Grunnkurs 1 skal gjennomføres i Trysil den 30. og 31. august. Det er signalisert oppmøte fra Engerdal, Trysil og Åmot. Kurssted blir i Trysil Kulturhus.

Sak nr. 7 Årsmøte 2014

En foreløpig dato ble satt til 20. februar 2014 fra kl. 12 til kl. 15.

Sak nr. 8 Eventuelt

Ingen hadde saker her.

Sak nr. 9 Neste styremøte

Kåre O.

 

I forbindelse med landsstevnet 2014 vil vi gjerne markere SN's 20 års jubileum.

Vi oppfordrer dansegrupper til å bidra med danseinnslag som viser utviklingen i disse 20 årene.

F.eks. en  medley med ”Den glade ringen”, ”Vargtassen” og ”Fjellhammer Rumba”

Ta gjerne kontakt med Seniordans kontoret på e-post : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. tlf: 61250617 eller Ragnar Spiten på : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. tlf: 90514747

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)