Sittedansx850

Bildet viser fra venstre:
Sittedans med fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg, statsråd Bente Høie og Bjørg Kolltveit, Seniordans Norge

Overraskelse og glede som nærmet seg en liten sjokkopplevelse stod å lese i statsråd Høie ‘s ansikt da han trådte inn i amfi ved Nes sportshall den vakre førstedagen i april. Han visste ingen ting om seniordans, og dette synet tok nesten pusten fra han. Så var det da også 338 seniordanser fra Mjøsbygdene som stod ringside i den store hallen, klar til å vise sin første dans.

Som den aller første helsepolitiker hadde han bedt om å få møte seniordanserne da Seniordans Norge ba om å få informere som sin aktivitet.
0g seniordanserne lot seg ikke be to ganger!
Sammen med statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg tok statsråd Bent Høie turen til Mjøsbygdene som startet med et besøk og en matbit på storgården Hoel på Nes. Hit var også representanter fra sju mjøskommuner invitert for å bli bedre kjent med seniordansen.
Her fikk gjestene en allsidig meny med servering av storgårdens historikk ved eier og bonde Per Eilif Sandberg. I løpet av en snau time fikk de et lyn- innblikk i seniordansens mangfoldige liv ved Bjørg Kolltveit.

 

 

Seniordans Norge har den glede å kunne fortelle at alle regioner ved regionledere har fått en Roll Up som kan brukes i alle sammenhenger,  under stand og oppvisninger osv. Disse er ment å brukes av alle grupper som ønsker å promotere Seniordansen.

Håper alle vil bruke denne flittig.

 

n Stortorget 2010

Foto Jørgen Skaug

 Landsstevnet - Lillehammer

fredag 15, lørdag 16. og søndag 17. Juni 2012.

 

Lillehammer er en by med mange arrangement og det er derfor vanskelig å finne datoer for Landsstevnet som ikke kolliderer med andre aktiviteter og at det er ledig plasser på hotellene.

I samarbeid med Haakons Hall, Lillehammer Turistforening og representanter for hotellene i Lillehammer har vi nå blitt enige om at den endelige datoen for Landsstevnet blir

fredag 15, lørdag 16. og søndag 17. Juni 2012.

De av dere som har forhåndsbestilt hotell blir av hotellene tilskrevet og automatisk flyttet til riktig dato.

Med dette ønsker vi alle hjertelig velkommen til Lillehammer i 2012 og håper at vi får like fint vær som vi alltid har hatt i begynnelsen av juni.

n Ringer i Haakons Hall 2010

 danser lanstevnet-12.pdf

 

 

n Songdalen Seniordans 2011 003

Endelig fikk de kulturprisen. 

Desember 2011

Leser i lokalavisen noe som gledet meg veldig. Carla og Olav Arvid Rivenes fikk Songdalen kommunes kulturpris. Uten slike mennesker vil Norge stoppe opp, sa ordføreren.

Carla har vært aktivitør og hatt ansvaret for helselagets trim fra 1987.

Da Jytte Karlsson kom med seniordans-kurs for instruktører til Sørlandet og Kristiansand 17   -18 januar 1998 så ble Carla med der, sponset av Songdalstunet.

Da gikk trimgruppa over til å bli kombinert trim og dansegruppe. Så det spørs om ikke Carla var den første som fikk til en seniordansegruppe på Sørlandet i 1998. Hun var jo allerede godt i gang, folkene hadde hun jo på plass. Etter hvert som det ble ren dansegruppe trådde Olav Arvid til- og begge er instruktører både i seniordans og sittedans. Titt og ofte er de å se på Songdalstunet som frivillige både med det ene og det andre. Begge to er også ivrige folkedansere. De hjelper også til med seniordansinstruksjon i andre grupper om det trengs vikarer.

I 2009 så det dårlig ut med dansegruppa. Den ene etter den andre sluttet pga alderdom eller sykdom. Da slo Carla i bordet og sa at nå måtte hver og en gjøre noe for seniordansen. Dersom ikke flere kom med, så måtte gruppa legges ned. Plakater ble satt opp og flyveblader delt ut. Nå er de en flott gruppe på mellom 25 og 30 som danser hver mandag. Flere av dem er over 80 og har danset med fra første stund. Det var heldigvis noen som ikke ville at gruppa skulle legges ned og var med og jobbet for å få flere med.

På fotoet er ikke alle med, det var adventtid og travelt.

Regionsleder gratulerer og ønsker dem begge og Songdalen Seniordans lykke til videre.

 

Regler for medlemskap i SN

-       gjestedansere-

Regler for medlemskap i SN

-       gjestedansere-

 Det er helt legitimt å danse i flere grupper. Men du kan ikke være medlem i mer enn en.

Derfor må du velge tilhørighet, og gjennom denne gruppe betale kontingenten til SN etter enhver tids gjeldende satser.

Danser du i en annen gruppe, betegnes du som gjestedanser. Hva du eventuelt betaler her i felleskostnader (f.eks husleie) blir det opp til de enkelte grupper å vurdere.

 Som gjestedanser har du heller ingen rettigheter i gruppen. Blir det for eksempel plassproblemer, må gjestedanserne vike.

Gruppens egne, betalende medlemmer har alle rettigheter i forhold til gjestedansere.

Når gruppene oppgir medlemstall, skal ikke gjestedanser medregnes. Dette er viktig for ikke å operere med dobbeltmedlemmer.  

 

TINDRANE ØGON

Dans nr. 8 på Nordisk 2009

 

Det har vært en del spørsmål fra danseledere.

 

TINDRANE ØGON

Dans nr. 8 på Nordisk 2009

Det har vært en del spørsmål fra danseledere om

 

B takt 1-4 Saks MDR gå 2 steg, saks IDR, gå 2 steg.

Her skal det være saks igjennom (begge krysser foran),

men behold BFLY-fatning (se DVD).

Hordalandprosjektet ble gjennomført 23. og 24. august.

n hordalandprosj01-web

På bildet ser vi Haldis Olsen, regionleder i Hordaland, og Ragnar Spiten, fra Seniordans Norge. 

Begge opptrådte på visningene i Hardanger.

Resultatet av det såkalte Hordaland-prosjektet ble at 150 personer møtte opp for å bli bedre kjent med norsk seniordans.

 

 

 

 

 

Seniordans i Hordaland

Det var kommunene Etne, Odda, Ullensvang og Eidfjord som fikk dette tilbudet, etter at Helsedirektoratet hadde bevilget 100.000 kroner til utbredelse av norsk seniordans.

16 personer meldte seg på det første utdanningskurset og fem personer skal ta sin utdanning i Bergen på nyåret.

Første samling var under Anne Lise Gundersens ledelse i Odda 9. september.

Det ble derfor et svært vellykket framstøt som SN stod for i Hordaland. Formålet var å innføre seniordans i disse fire kommunene, noe som ser ut til å lykkes svært godt.

I prosjektet som blir benevnt som et pilotprosjekt, deltok følgende:

 • Bjørg Kolltveit, (presseansvarlig i SN) prosjektleder med ansvar for markedsføring og mediekontakt.
 • Ingrid Kråkevik,(DMU-medlem i SN) ansvar for oppvisningsgruppen og informasjon for nye grupper,
 • Asta Opheim, (styremedlem SN) ansvar for økonomi og den praktiske del av opplegget.
 • I tillegg hadde regionleder Hordaland Haldis Olsen ansvar for å registrere de som var villig til å ta kurs og bli danseledere.

Styreleder Torgeir Stene presenterte norsk seniordans for de frammøtte og han møtte mediene NRK Hordaland og Radio Folgefonn i intervjuer.

Bygdebladet Grannar i Etne og Hardanger Folkeblad hadde brede reportasjer om tiltaket.

Disse stilte som oppvisningsdansere:

 • Ingrid og Sverre Kråkevik
 • Asta og Kåre Opheim
 • Henny og Per Nerheim
 • Geir Berentsen
 • Anne Lise Gundersen
 • Haldis Olsen
 • Ragnar Spiten

Opplysninger om seniordans i Etne, Odda, Ullensvang og Eidfjord gis av

 

n Bjorg forsidebilde1

Hva er spesielt med seniordans og hvorfor er den blitt så populær? Hva er det som får 12.000 medlemmer i Norge til å dyrke denne interessen og bli så hekta at en neppe skulker ett eneste oppmøte?

Først og fremst er det fellesskapet i en danseform som er svært inkluderende. Her er det ikke det tradisjonelle mann/dame- mønsteret, men partnerne som markeres rød eller blå. I prinsipp foregår denne dansen i ring med jevnlig partnerbytte.  Men det finnes en mengde variasjoner som for eksempel dans på linje (line dance), formasjoner og andre sammenstillinger.

Likevel er det musikken som er det store trekkplasteret. Den er så fengende og er avpasset så fint til dansene, at det blir vanskelig å holde dansefoten tilbake. Her er ikke de store hopp og sprett, men likevel både myke og raske bevegelser som utfordrer danseevnen. 

Vanskelig er det likevel ikke.  Seniordansen utføres etter en grei og enkel instruksjon. Her er det en egen terminologi som læres fort. Og det repeteres og repeteres, slik at dansen sitter der.

Mange myter har vært ute og gått om seniordans. Mange tror at dette er en dans som er beregnet for de med liten mobilitet og følgelig bare blir noen vrikk fram og tilbake. Lenger unna sannheten er det ikke lett å komme.

 Her er det alle tilbud innen fengende dans. Og rytmene kan variere fra vals, reinlender, polka, foxtrot, tango, swing, rounds og salsa.

Det er derfor ikke vanskelig å skjønne at å delta i seniordans, blir en veldig god trim for både hjerne og fysikk.

Og kanskje det beste av alt: det sosiale miljøet du kommer i. De som liker å danse, er oftest utstyrt med en evne til sosial omgang. Mange kan bekrefte at de i seniordansen har de fått et nytt liv, med mange nye venner og en sunn og god interesse i livet.

Velkommen til seniordans!

Du vil ikke angre!

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)