Medlemskontingent for 2019 er på kr 300,- pr. medlem.
i tillegg kommer en avgift til Gramo på kr 25,- pr. medlem. 

Fakturering av medlemkontingenten pågår i disse dager så følg med epostene deres.
Betalingsfristen på denne er 30 dager fra faktura dato selvom det står 

noe annet på giroen. 

Kontoret 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)