HØSTEN OG VINTEREN ER OVER OSS OG MED DET MANGE FINE DANSEDAGER OG KVELDER.

Seniordansen står i tiden som kommer overfor flere store utfordringer som vi må forberede oss på å løse.
Digitalisering er et stikkord. Vi må nok innse at om noen år vil vi måtte endre metoden for avspilling av musikk.
Den velkjente CDplaten som vi kan kjøpe og spille av på en CD-spiller vil nok forsvinne etter hvert.
Det vil ikke skje neste år, eller året etter, men før eller siden er muligheten for å distribuere musikk via CD-plater, historie.
Flere har allerede begynt å forberede seg på dette, og mange danseledere bruker allerede PC eller mobiltelefon
for lagring og avspilling av musikk.
Imidlertid har vi langt igjen for at alle skal kunne bruke denne teknikken.
Flere har arrangert kurser på data med vekslende hell.


Vi må ta inn over oss at for svært mange er dette et ukjent område, og slett ikke enkelt.
Det lille vi har av erfaring i opplæring viser at slik opplæring bør foregå i små grupper, gjerne med 1 lærer pr. 4 deltakere.
Rundt om i regionene finnes det heldigvis en del mennesker med nok kompetanse til å forestå opplæring.
Kanskje bør det sentralt lages et enkelt opplæringsprogram som kan brukes lokalt av regionene.
Her gjelder det å forberede seg. Vi har de siste årene prøvd flere metoder for å øke medlemstallet uten særlig hell.
Jeg er ikke i tvil om at dette arbeidet gjøres best lokalt. Det har vist seg svært vanskelig å få nye medlemmer inn i gamle
danseringer, og det er jo forståelig.
Jeg tror det mest effektive er å starte nye dansegrupper, slik vi gjorde «før i tiden».
Til deg som bor i et område uten dansegruppe, hvorfor ikke ta initiativ til å starte gruppe lokalt.
Du får hjelp og støtte til dette fra regionen. Alle nye grupper må begynne fra bunnen,
derfor trenger du ikke være en dreven danseleder for å starte.
Har du lyst og initiativ, ta kontakt med regionleder som hjelper deg med danseledelse og andre praktiske gjøremål i oppstarten.
Jeg er sikker på at det finnes mange dansere rundt om i landet som kan klare dette.
Økonomien er en viktig del av driften i en organisasjon.
Her har vi også en jobb å gjøre. Vi er en ideell organisasjon som i stor grad er basert på frivillighet.
Vi må passe på at frivilligheten bør gjelde i de aller fleste ledd. Vi har så mange tillitsverv i organisasjonen
at det ikke er plass til store godtgjørelser utover en liten møtegodtgjørelse.
Dette bør gjelde alle. Vi bør ta en skikkelig gjennomgang og rydde opp.
Ellers en stor honnør til alle danseledere og assistenter rundt om i landet,
som daglig bruker fritiden til å glede andre mennesker.
Uten dere hadde det sannelig ikke blitt mye seniordans. Håper alle fortsetter med stor entusiasme
og kanskje også ser muligheten av å starte nye grupper.
Finn frem vinterdekk, snøskuffe og brodder slik at dere kommer trygt frem til dans

Leder i SN Per Haarr 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)