sommer jeloy

Sammen med Styret sender jeg en sommerhilsen til alle seniordansere og sittedansere rundt om i hele landet.

Vi seniordansere er en stor flokk som virkelig hygger oss sammen og lærer av hverandre. Landsstevnet viste oss alle hvor fantastisk det kan være å være med i en dansering. Å se den flotte gjengen av både damer og menn svinge seg til glade, kjente melodier, og være en del av det, gjorde meg både stolt og glad.
Dette er en aktivitet som vi sammen må videreføre og gjøre attraktivt for nye seniordansere!

Nasjonalt Sittedans-prosjekt er startet i flere regioner dette året.
Et prosjekt som retter seg mot målene: «Å redusere ensomhet gjennom å aktivisere seniorer og eldre fysisk og sosialt».
Styret arbeider aktivt med å videreføre og fullføre prosjektet.

Vi i Styret ser også på rekruttering som den viktigste utfordringen i tiden framover. Mange av våre medlemmer kjører allerede rundt med biletiketter, og forteller stolt at vi er 12.000 medlemmer. Etikettene fås kjøpt på SN's kontor.

Som styreleder er jeg glad for å ha med meg et aktivt og engasjert styre.
Styremedlemmer fra ulike deler av landet, med ulik kompetanse og som etter valget har vist evne og vilje til å stå på for Seniordans Norge.

Mange oppgaver venter, men jeg er trygg på at med dette «mannskapet», vil de etter hvert bli løst til beste for Seniordans Norge!

GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen
Bente Hammer
Leder av SN

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)