1. Åpenhet ------------- ikke hvisking i krokene?

2. Medbestemmelse (demokrati) - ikke «enevelde»?

3. Inkludere alle ----------- ikke ekskludere noen?

4. Ha hovedfokus framover - ikke på fortida?

5. Diskutere sak ------ ikke person?

6. Vi ------ ikke jeg

toreGran – Seniordans, 20.3.2016

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)