De som har bestillt og fått tilsendt dette får igjen porto og ekspedisjonsgebyret!
 Ta kontakt med kontoret så ordner vi dette !

Det er laget et klistremerke for montering på innsiden av bilvinduene.

 

Vi er 12.000 dansere!
Og det er vi stolte av. Så stolte at vi vil fortelle mange at vi liker å danse til god musikk.
Vi får trening i å bevege oss etter ulike rytmer.
Vi har dansegrupper over hele landet som også ivaretar behovet for sosialt samvær.
Og vil gjerne ha med flere!
Vi er nær 12.000 medlemmer i Seniordans Norge. (mangler kun 0,5 % - så vi der!)
Vi viser merket hver gang vi er ute og kjører, og når derved et stort antall mulige dansere.
Merket er et kvalitetsstempel på at Seniordans er en stor aktivitet.
Merkene kan bestilles fra Seniordans Norge i pakker med 10 merker til kr. 100,-.

Bli med du som danser Seniordans – merk bilen din!

Med vennlig hilsen og god sommer!

Steinar Andersen

 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)