Gratulerer til Alta Seniordansgruppe og DIS-Sør-Fosen med 1 million på rett kurs prisene.

På Studieforbundet kultur og tradisjon sitt årsmøte onsdag ble det trukket to priser på 5.000 kroner til lag som hadde hatt en økning på minst 5 deltakere i 2014. Av 150 lokale lag vant Alta Seniordansgruppe og DIS- Sør-Fosen årets priser. Vi har sendt gratulasjonsmelding til lokallagene, men ville også sende en til dere medlemsorganisasjonene.

Gratulerer med flott innsats i lokallagene!

På bildet:Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen som trekker og daglig leder i Studieforbundet Kjærsti Gangsø.

Vi håper prisene er med på å motivere til videre arbeid mot å få flere deltakere på kurs skriver
Sina Bråten Lunde  Kommunikasjonsrådgiver i
Studieforbundet kultur og tradisjon i en mail til oss. 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)