Sittedansx850

Bildet viser fra venstre:
Sittedans med fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg, statsråd Bente Høie og Bjørg Kolltveit, Seniordans Norge

Overraskelse og glede som nærmet seg en liten sjokkopplevelse stod å lese i statsråd Høie ‘s ansikt da han trådte inn i amfi ved Nes sportshall den vakre førstedagen i april. Han visste ingen ting om seniordans, og dette synet tok nesten pusten fra han. Så var det da også 338 seniordanser fra Mjøsbygdene som stod ringside i den store hallen, klar til å vise sin første dans.

Som den aller første helsepolitiker hadde han bedt om å få møte seniordanserne da Seniordans Norge ba om å få informere som sin aktivitet.
0g seniordanserne lot seg ikke be to ganger!
Sammen med statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg tok statsråd Bent Høie turen til Mjøsbygdene som startet med et besøk og en matbit på storgården Hoel på Nes. Hit var også representanter fra sju mjøskommuner invitert for å bli bedre kjent med seniordansen.
Her fikk gjestene en allsidig meny med servering av storgårdens historikk ved eier og bonde Per Eilif Sandberg. I løpet av en snau time fikk de et lyn- innblikk i seniordansens mangfoldige liv ved Bjørg Kolltveit.

 

Så kom desserten: de glade danserne i full aktivitet i Neshallen!
Bent og Bjorgx350Sjøl innrømmet statsråden at han ikke hadde dansefot. Og det ble delvis bekreftet da han uten innvendinger slengte seg ut på dansegolvet. «Kan du valsesteg», hvisket partneren hans i øret. «Nei» bekreftet han, og en enkel variant måtte improviseres. Sporty fant seg i bli dirigert: «fire skritt forover, så tre bakover».
Det store dansesmilet var ekte, og uten forbehold erkjente han at dette var noe annet enn de store, tunge sakene han til vanlig måtte hanskes med – et friminutt, rett og slett! Så var også talen hans til danserne så inspirerende og oppmuntrende, at det ble det store samtaleemnet etterpå.
Ikke bare løftet om å komme inn under den forestående Folkehelseutredningen, men også en anerkjennelse og oppløft av seniordansen gjorde 1. april 2014 til en merkedag for norsk seniordans.

 


Takk fra Astrid N. Heiberg og Bent Høie

Det er tydelig at seniordans og sittedans fenget statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg og statsråd Bent Høie da de besøkte Mjøstreffet 1. april.

I sin takk etterpå skriver helseministeren:
Tusen takk for en fin kveld med seniordans! Den både varmet og beveget – og fikk frem smil!

Astrid Nøkleby Heiberg skriver følgende:
Det var særdeles hyggelig og artig i går – og skal si dere kan markedsføring! Nå går dette rett inn i Folkehelsemeldingen. Det er det ikke mange som får til!

full salx650

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)